Browsed by
Månad: februari 2017

Hej!
Nu är det snart sportlov och det är snö ute, i alla fall i skrivande stund. Det har gått rasande fort sedan jullovet och mycket har hänt.
I början på terminen var Mary Juusela här från Lika/ Olika och jobbade med all personal och alla elever med ett värdegrundsarbete i öppenhet och tolerans till alla slags olikheter. Det var verkligen uppskattat och nu väntar vi med spänning på sammanställningen av den enkät som elever och pedagoger fick genomföra i Lika/ Olikas regi. Enkätens resultat tar vi med oss in i vårt systematiska kvalitetsarbete som under perioden januari till april handlar om normer och värden.
I veckan träffades hela Stora Trygghetsgruppen och gjorde ett digert arbete med att analysera arbetet med den plan mot diskriminering och kränkande behandling som gällt under 2016. Även här har eleverna fått skatta sin upplevelse av sin skola i olika frågor som tillexempel trygghet, uppfattning om olika miljöer på skolan, kränkningar på nätet och så vidare. Utifrån detta resultat, föräldrarådets utvärdering och pedagogers utvärdering skriver vi en ny plan som ska hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med värdegrunden på Åsaskolan.

 
I år 7-9 kommer det att ske en del personalförändringar utifrån föräldraledigheter, studier och val att prova andra utmaningar i livet. Mer om detta kan ni läsa i ett separat brev på Unikum. Tyvärr blev det ingen skidresa i år för åk 9 då skidresan finansieras av de pengar elevcafét har i sitt överskott. Vi har valt att ha väldigt humana priser i cafét för att alla ska ha en möjlighet att köpa sig ett sunt och gott mellanmål. Å andra sidan blir det då lite mindre extra pengar att ha till olika aktiviteter, det är alltid en avvägning vad som ska prioriteras. Nästa läsår kommer cafét att få utökade öppettider utifrån att Carina vår cafévärdinna kommer att jobba mer tid i cafét, ett önskemål som kommit från eleverna.
Våra förskollärare i förskoleklassen är igång med ett kollegialt lärande för att ytterligare förbättra sin matematikundervisning. Vi arbetar utifrån ett sprillans nytt materiel framtaget utifrån vetenskaplig grund och våra nya omformulerade styrdokument för förskoleklassen. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av detta arbete.

För verksamheten i plushusen (åk 4-6) arbetar vi långsiktigt med att utveckla den fysiska lärmiljön. Det är vår enhetschef Annika Hilmersson som i huvudsak ansvarar för detta i samarbete med personalen på mellanstadiet. I höstas bytte vi en hel del möbler i gula huset och nu under jullovet gjordes förändringar i grupprum, arbetsrum och mittenrummet i röda huset. Vi fortsätter under 2017 med att se över lärmiljöerna inomhus men har även en plan för att utveckla utemiljön runt plushusen.

Vi kommer att starta med föräldracafe till våren där vi lyfter olika frågor som tillexempel hur våra barn och ungdommar lever sitt liv på nätet och vilka konsekvenser det får för oss som föräldrar. Inbjudan kommer håll utkik
Slutligen vill vi rektorer ge en eloge till all fantastiska personal som varje dag gör sitt allra bästa för våra elever utifrån sina professioner. Lärarna som har så stort engagemang i sin undervisning, planerar och anstränger sig för att det ska bli innehållsrikt och givande. Fritidspedagoger son skapar en meningsfull och rolig verksamhet på alla fritidshemmen för alla barn. Elevassistenter som stöttar och stödjer i alla sammanhang. Förskollärarna som möter våra minsta elever och i sitt lärande Elevhälsan som jobbar med att få alla våra elever att lyckas i skolan. Städpersonalen som håller vår skola fin och fräsch. Vaktmästare som fixar och trixar med det mesta. Personalen i bamba som lagar så god mat, vår administratör som får vardagen att fungera och vår enhetschef som bland annat hjälper till med att vi har så fina lokaler på skolan. Ja tack alla, ni är verkligen fantastiska!
Vi önska alla våra stora och små elever ett riktigt fint, roligt och vilsamt sportlov. Ni är alla välkomna tillbaka måndagen den 20/2 för nya tag fram till påsklovet.

Hälsningar från Pia, Fredrik och Ulrika

asas

Åsaskolan i vinterskrud!

Åsa och Marie utvecklar matematikundervisningen

Åsa och Marie utvecklar matematikundervisningen

Skolorna i Fjärås, Åsa och Frillesås satsar på att utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Sedan höstterminen 2016 finns matte-pedagogerna Marie Nehmed Gustafsson och Åsa Öhrnell i området.

En viktig utgångspunkt för vårt matematikprojekt är att vi vill att eleverna ska uppfatta matematikämnet som ett lustfyllt ämne och vilja lära mer eftersom det är grund för högre måluppfyllelse säger Annika Hellström, verksamhetschef pedagogiskt område Söder.

På kort sikt bedömer vi att projektet kommer att resultera i högre resultat på individnivå. På lång sikt är målsättningen att öka måluppfyllelsen inom matematikämnet inom hela pedagogiskt område Söder och också få ökad kompetens som kommer fler skolor i kommunen tillgodo.

Intensivt arbete på varje skola i samarbete med pedagoger

Upplägget innebär att Åsa och Marie arbetar med en åldersgrupp i taget på varje skola tillsammans med befintliga pedagoger. De är med eleverna på samtliga matematiklektioner under en sammanhängande period på sex veckor och möter då också matematikpedagogerna en gång i veckan. Sedan fortsätter träffarna med pedagogerna regelbundet då Marie och Åsa fungerar som handledare i arbetet med planering, genomförande och utvärdering av lektionerna.

– Vi vill inspirera pedagogerna vi möter till att reflektera mer över sin egen undervisning, arbeta systematiskt med den formativa praktiken samt våga släppa matematikboken och i stället se den som ett verktyg bland alla andra, säger Åsa och Marie.

Spridning av tips och idéer

Som en del i projektet driver Åsa och Marie bloggen Kungsbacka Söders matematikprojekt. På bloggen lägger de ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer och annat som kan inspirera alla som arbetar med undervisning. Syftet med bloggen är att synliggöra lärandet för både pedagoger, elever, föräldrar och övrig omvärld.

Söders matematikpedagoger i Kungsbacka

Nationellt centrum för matematik, NCM, vid Göteborgs universitet, är intresserade av och stödjer Kungsbackas satsning. Den 6 februari klockan 13-15 håller Åsa och Marie i ett  seminarie där och de kommer att skriva en artikelserie om arbetet i NCMs tidskrift.

NCMs seminarier

Undervisning är både planering och lektioner

För Åsa och Marie är det centralt att begreppet undervisning innebär både planering och att utföra lektionen enligt plan:

– Att planera matematiklektioner som leder till en djupare förståelse för det som ska läras och därmed ökad måluppfyllelse för eleverna kräver en genomtänkt struktur.

På lektionerna behöver problemlösningen vara i fokus och för att ge eleverna nödvändiga verktyg vid problemlösningen krävs det också genomgångar och en del färdighetsträning där begrepp och metodförmågan står i fokus.

– När vi vet vad eleverna befinner sig och vart de ska, då kan vi fokusera på hur vi ska visa dem vägen.

Barbie som redskap för att räkna

En lektion med sjätteklassare handlade om skala och efter att ha undersökt ämnet utifrån leksaksbilar gick eleverna över till att mäta en barbiedocka.  Eleverna kom fram till skala 1:6 och de fortsatte med att föra tabell på en vuxen kvinnas fotlängd, armlängd och midjemått om hon vore en barbiedocka.

– Resultaten förvånade och diskussion kom att handla om såväl etik kring barbiedockans existens som begreppen  kongruens och likformighet, berättar Åsa. Vi kunde enas om att den vuxna kvinnan och barbiedockan inte är likformiga men våra leksaksbilar är det.

Mer om projektet

I Kungsbacka Söders matematikprojekt ingår fyra högstadieskolor, Åsaskolan, Smedingeskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Cirka 25 matematiklärare omfattas. Projektet startade i augusti 2016 och pågår hela 2017.

Kontakta gärna

Marie Nehmed Gustafsson
marie.nemhed-gustafsson@kungsbacka.se

Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Källa: Kungsbacka kommuns hemsida

pagefiles-31167-asa-och-marie-600pagefiles-31167-leksaker-600

Arbetsområde i år 3

Arbetsområde i år 3

I årskurs 3 är vi mitt uppe i ett arbetsområde om religionerna kristendom, judendom och islam. Eftersom det var Förintelsens minnesdag i fredags kändes det extra aktuellt att tala om Anne Frank i samband med arbetet med judendomen. ”Om jag får vara mig själv, då är jag nöjd” sa Anne. Barnen blev mycket gripna av Anne Franks livsöde och i våra diskussioner kopplade vi ihop det med vårt arbete med LikaOlika tillsammans med Mary Juusela.

img_6493

Med vänlig hälsning, Jenny Willstrand

Måla med perspektiv

Måla med perspektiv

3B Havet arbetar med perspektiv på olika sätt på skola och fritids. Här har vi målat härlig natur i oljepastell och vattenfärg.

h1
Med vänlig hälsning, Jenny Willstrand