Browsed by
Månad: augusti 2017

Angående trafiksituationen på morgonen

Angående trafiksituationen på morgonen

Hos oss på Åsaskolan är det många elever som har förmånen att bli körda till skolan på morgonen. Det innebär dock att det i samband med skolstart är många barn och bilar i rörelse på parkeringen. Skolledningen vill därför tydliggöra att alla måste respektera de trafikregler som gäller.
Välj helst att stanna på en parkeringsplats och respektera att parkering ej är tillåten på vissa delar av parkeringsplatsen.

Tack för hjälpen,

Rektorerna på Åsaskolan

 

Inbjudan till Gymnasieinformation för vårdnadshavare

Inbjudan till Gymnasieinformation för vårdnadshavare

Inbjudan till Gymnasieinformation för vårdnadshavare

Hösten är här och Din tonåring går med stora steg mot sitt gymnasieval. Det innebär att eleverna i årskurs 9 kommer att få mycket informa¬tion under läsåret. Det är information som hon eller han behöver bear¬be¬ta tillsammans med Dig.

Därför bjuder vi studie- och yrkesvägledare i Kungs¬backa kommun
in Dig som vårdnadshavare till en informationskväll.

När: Måndagen den 25 september kl. 18.00 till ca 19.30 eller
onsdagen den 27/9 samma tid.

Var: Aulan på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.

Vilken entré: Aulans entré mot Kungsmässan.
Övriga entréer på skolan är låsta och larmade.

Parkering: Kungsmässan eller norra entrén (betalparkering).

Vårt mål är att ge Er information som kan leda till att ni känner er väl förberedda i det viktiga arbetet att stötta Ert barn inför gymnasievalet.
Det kommer att ges möjligheter till att ställa frågor under kvällen.

 

Välkommen!

Studie- och yrkesvägledarna
Kungsbacka kommun

 

Nya ordningsregler på Åsaskolan

Nya ordningsregler på Åsaskolan

Nu kan vi äntligen presentera våra reviderade ordningsregler. Ett arbete som pågick i våras där eleverna tillsammans med personalen tog fram förslag och önskemål om regler för respektive skolenhet på Åsaskolan. Varje skolenhet ska ha sina egna regler enligt skollagen. Reglerna ser ni här nedan och de kommer att uppsatta på de flesta platserna i vår skola. Första veckan jobbade många av klasserna på skolan med våra ordningsregler på olika sätt utifrån att vi önskar att de ska bli en del av vår vardag.

Här kan ni läsa mer om vad Skolverket säger om ordningsregler, trygghet och studiero.

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt – då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Skolverket 2017

Kollegialt lärande på Åsaskolan

Kollegialt lärande på Åsaskolan

Nu har läslyftet startat på Åsaskolan. Läslyftet är ett kollegialt lärande som kommer att pågå under två års tid. Läslyftet syftar till att fördjupa kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, ge möjlighet till att få samtala med sina kollegor om forskning och undervisning samt att få pröva nya arbetssätt i praktiken tillsammans med eleverna. Läslyftet är en bred statlig undervisningssatsning med fokus på att utveckla lärandet kopplat till läsning och skrivning.

Vill du veta mer om läslyftet så kan du klicka på länken,

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

 

Hej!
Hoppas ni alla har en fin sommar. Här kommer en hälsning från Åsaskolan. Nästa vecka måndag den 14/8 och tisdag den 15/8 har hela Åsaskolan stängt. Fritids öppnar åter onsdagen den 16/8.

Skolan startar måndagen den 21/8 med en schemabrytande dag där vi tillsammans  jobbar med värdegrunden.
Följande tider gäller:
F-3 08:00 – 12:30
4-9 09:20 – 13:30

Vi önskar alla hjärtligt välkomna till ett nytt läsår!

Här följer en hälsning från vår nya kollega Elisabeth Rohlén Karlsson som är rektor på Åsaskolan F- 2.

Hej!

Efter 13 års arbete inom skolan i Kungsbacka kommun ser jag nu framemot att få fortsätta att jobba på Åsaskolan och delta i det fantastiska arbete som ni gör. Som nyanställd rektor på F-2 är jag förväntansfull att få möta personal, elever och vårdnadshavare i organisationen.

Med vänlig hälsning Elisabeth