Browsed by
Månad: september 2017

Den viktiga leken

Den viktiga leken

Här kan du läsa vad  Rädda Barnen berättar om leken och hur viktigt det är att få leka. Att barn får leka och utvecklas är dessutom en rättighet enligt Barnkonventionen.

Leken är en kreativ process som gör att barn utvecklas och lär sig om världen, samspel och känslor. Sofia Bidö som är verksamhetsledare för Rädda Barnens Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer berättar om varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för vår verksamhet.

Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

Barns utvecklas i leken. De utvecklas socialt i samspel med andra och känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor. De utvecklas även intellektuellt då de tolkar världen och gör den begriplig samt motoriskt genom att i leken hoppa, springa och klättra. Barn bearbetar tankar och känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt. 

Det finns mycket att vinna på att leka med barnen. Det finns forskning som visar att relationen med barnen blir bättre och att mängden bråk och konflikter minskar om man spenderar en kort tid med lek och umgänge varje dag.

Vill du läsa mer om leken och Rädda Barnens verksamheten så klicka på länken,

Rädda Barnen och den viktiga leken

INBJUDAN TILL DIALOGMÖTE

INBJUDAN TILL DIALOGMÖTE

Till ordförande eller representant för föräldraföreningar, brukarråd i förskolor/grundskolor

Inbjudan till dialogmöte med arbetsutskottet för nämnden Förskola & Grundskola ;

Onsdagen den 11 oktober 2017 klockan 18.30 – 20.30 i Fullmäktigesalen, Stadshuset. 
Vi har nöjet att inbjuda föräldraföreträdare till möte med nämndens arbetsutskott, som består av fem förtroendevalda från Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Huvudpunkter vid detta möte blir ett samtal kring hur inflytande och dialog kan göra mellan föräldrar och verksamheter kan ske. Samt att höra hur detta hålls ute i de förskolor och skolor som mötets deltagare har erfarenhet från.

Vidare kommer nämnden att redovisa läget kring planerade skolbyggnationer i kommunen och tankar kring budget för 2018.

Som representant för föräldraförening eller brukarråd är du välkommen att komma in med frågor, som vi kan ta upp vid kommande möten. Det går bra att skicka in frågor via samma mailadress till vilken du anmäler dig till mötet.

 Anmäl ditt deltagande till mötet senast den 6 oktober 2017 till

forskola.grundskola@kungsbacka.se

 Välkommen!

 Anders Ekström,

ordförande nämnden för Förskola & Grundskola


 

GRIT

GRIT

Grit är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet. Grit kan dessutom utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.
Psykologiprofessor Angela Duckworth delar här med sig av sin  forskning inom området.

Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Hur skapar vi bra förutsättningar för lärande? Komplext! Men hjärnan då- hur funkar den och vilka behov finns? Hur kan vi, som vuxna, ge förutsättningar för lärlust och välmående?

Hjärnkoll är en presentation som skolpsykologen Johanna Nordblom bjudit elever på i åk.6-9.

I denna presentation finns aktuell forskning om hjärnan och lärande. Utgångspunkten är Carol Dwecks forskning om människors motivation och utveckling- Mindset. Mindset handlar om att våra tankar gör skillnad. Ser vi ansträngning som något negativt eller positivt? Kortfattat handlar det om tanken kring om ansträngning bekräftar att jag inte är begåvad eller om den faktiskt bidrar till att jag kan bli begåvad?

Samma infallsvinklar har även alla pedagoger på skolan tagit del av för att skapa inspiration i arbetet med våra elever.

Nu får du möjligheten att ta del av denna presentation som handlar om tankar om hjärnans utveckling, känslor, grundläggande behov, motivation, lärande och koncentration. Vi kommer också att beröra Mindset lite mer och om hur vi vuxna kan prata med och berömma våra barn och elever för att bidra till ett Mindset där ansträngningen är belönande.

Välkommen att ta del av denna presentation!

Plats: Åsaskolan, A-hallen
Tid: Torsdagen, 5/10, 18.00-19.30.
Anmälan: Senast 3/10 till: johanna.nordblom@kungsbacka.se

Våra fantastiska elever i Åk 8 fixar fika, passa på att njuta av en kopp samtidigt som du bidrar till deras klassresa.

Författarbesök

Författarbesök

Årskurs tre fick besök av författaren Anders Jacobsson som bland annat har skrivit Sune-böckerna. Det var ett intressant och roligt inslag i undervisningen som bjöd på många skratt.

Mvh
Klippan 3A och Stranden 3B

 

Erbjudande om kvällsskola

Erbjudande om kvällsskola

Förskola Grundskola erbjuder kvällsskola till elever i åk 7-9 som startar vecka 37. Höstterminen 2017 erbjuder FG kvällsundervisning på tisdagar v. 37 (12/9) till 43 (24/10) klockan 16.30-19.00. Vi är i Språkcentrums lokaler på Syrengatan 2 i centrala Kungsbacka. 

Målgrupper och upplägg:

FG riktar sig till 7-9 och erbjuder sv, eng, sva och ma. Vi kommer plugga för att nå målen, för att hänga med, komma ikapp, för att det är kul eller för att det behövs av någon annan anledning! Vill eleven läsa något annat ämne får de gärna vara med, men lärarna har kompetens för de nämnda ämnena. 

Kontakta gärna för mer information:
Astrid Tengelin, utvecklingsledare, 0300-83 52 21

astrid.tengelin@kungsbacka.se