Browsed by
Månad: oktober 2017

A non smoking generation

A non smoking generation

Förra veckan besökte organisationen ”A non smoking generation” Åsaskolan och föreläste för alla elever i årskurs 6-9. En spännande föreläsning om hur tobaksodlingen påverkar. Efter föreläsningen var det många som jobbade vidare med frågeställningar kring hur vi på Åsaskolan kan tänka för att förhindra att fler unga börjar röka eller snusa. Våra fantastiska barn är så kloka och vi vuxna fick många tips. Ta gärna några minuter och kolla in youtube klippet från ”A non smoking generation”.

En demokratisk medborgare

En demokratisk medborgare

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet som att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

– vilket läromedel som ska användas,

– i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,

– vilka arbetsformer man ska använda, och

– på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Skolverket 2017


Grundfärgerna

Grundfärgerna

Veckans bilduppgift i åk 5 blev mycket lyckad! Vi pratade om grundfärgerna och vad man kan blanda dem till. Sedan fick eleverna fixa en färgcirkel och färglägga sitt handavtryck. För första gången använde vi akvarellfärger. Det var spännande!

Varför nationella prov?

Varför nationella prov?

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven kan också bidra till att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Alla nationella prov i skolan,

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan

Matematik i förskoleklass

Matematik i förskoleklass

Just nu jobbar vi med mönster. Vad är ett mönster? Var finns mönster? Vi letar mönster, gör egna mönster, vi fortsätter varandras mönster och målar mönster… Mönster består av en del som upprepar sig.

Önskad länk från föräldracafét

Önskad länk från föräldracafét

Hej!

Tack för ytterligare ett trevligt och givande föräldracafé. En förfrågan kom om att få ta del av presentationen som hölls. Här är länken till den version som eleverna tagit del av.

Hälsningar Johanna

http://prezi.com/daegayj11u2y/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

ALLA MÅSTE INTE ÄTA SPENAT – ÄVEN OM DET ÄR BRA FÖR OSS!

ALLA MÅSTE INTE ÄTA SPENAT – ÄVEN OM DET ÄR BRA FÖR OSS!

Hej!

Jag heter Marie Ågersten och är den nya skolsköterskan på Åsaskolan. Jag har under många år arbetat som barnsjuksköterska på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och varit en kortare sekvens på BVC innan jag bestämde mig för att söka mig till skolans värld.


Att arbeta som sjuksköterska i skolan innebär att få möta barn, ungdomar och familjer som lever i sin vardag. Vardagen för alla människor kan vara underbar, tuff, stressig, spännande, sorglig, rolig, kravfylld …….. ja allt! Att hitta en balans i livet som gör att vi mår bra i vår vardag är inte alltid helt lätt. Som skolsköterska är mitt mål att möjliggöra medvetna hälsoval – hälsoval som tillför och underlättar vardagen och inte bara tar kraft och energi.

Medvetna hälsoval innebär inte att varje enskilt val är det bästa för kroppens rent fysiologiska behov men kan vara det bästa för hela människan just här och nu. Imorgon kan samma hälsoval kosta mer och inte alls göra lika gott. Ju mer kunskap vi har desto roligare val kan vi göra. Alla måste inte äta spenat helt enkelt, det finns fler vägar att få i sig bra näring.

Jag ser fram emot att barnkonventionen får större tyngd i Sverige då den planeras bli lag 2020. Alla 54 artiklar ska vara levande i mitt arbete men artiklarna är för mig inte bara styrdokument som leder till bättre hälsa för alla. Det är ett rent nöje att lyssna på barns och ungas åsikter och funderingar. Det ska bli roligt att träffa fler av er elever spontant eller i samband med hälsobesök framöver.

Ha en skön dag!

 

Mandalas på Solen

Mandalas på Solen

I klass 1A på Solen har vi denna vecka målat mandalas. Att måla mandalabilder utmanar kreativiteten, är avslappnande samt stärker koncentrationen. Barnen har även fått skapa egna mandalas av olika naturmaterial.