Hej!
Nu är det snart sportlov och det är snö ute, i alla fall i skrivande stund. Det har gått rasande fort sedan jullovet och mycket har hänt.
I början på terminen var Mary Juusela här från Lika/ Olika och jobbade med all personal och alla elever med ett värdegrundsarbete i öppenhet och tolerans till alla slags olikheter. Det var verkligen uppskattat och nu väntar vi med spänning på sammanställningen av den enkät som elever och pedagoger fick genomföra i Lika/ Olikas regi. Enkätens resultat tar vi med oss in i vårt systematiska kvalitetsarbete som under perioden januari till april handlar om normer och värden.
I veckan träffades hela Stora Trygghetsgruppen och gjorde ett digert arbete med att analysera arbetet med den plan mot diskriminering och kränkande behandling som gällt under 2016. Även här har eleverna fått skatta sin upplevelse av sin skola i olika frågor som tillexempel trygghet, uppfattning om olika miljöer på skolan, kränkningar på nätet och så vidare. Utifrån detta resultat, föräldrarådets utvärdering och pedagogers utvärdering skriver vi en ny plan som ska hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med värdegrunden på Åsaskolan.

 
I år 7-9 kommer det att ske en del personalförändringar utifrån föräldraledigheter, studier och val att prova andra utmaningar i livet. Mer om detta kan ni läsa i ett separat brev på Unikum. Tyvärr blev det ingen skidresa i år för åk 9 då skidresan finansieras av de pengar elevcafét har i sitt överskott. Vi har valt att ha väldigt humana priser i cafét för att alla ska ha en möjlighet att köpa sig ett sunt och gott mellanmål. Å andra sidan blir det då lite mindre extra pengar att ha till olika aktiviteter, det är alltid en avvägning vad som ska prioriteras. Nästa läsår kommer cafét att få utökade öppettider utifrån att Carina vår cafévärdinna kommer att jobba mer tid i cafét, ett önskemål som kommit från eleverna.
Våra förskollärare i förskoleklassen är igång med ett kollegialt lärande för att ytterligare förbättra sin matematikundervisning. Vi arbetar utifrån ett sprillans nytt materiel framtaget utifrån vetenskaplig grund och våra nya omformulerade styrdokument för förskoleklassen. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av detta arbete.

För verksamheten i plushusen (åk 4-6) arbetar vi långsiktigt med att utveckla den fysiska lärmiljön. Det är vår enhetschef Annika Hilmersson som i huvudsak ansvarar för detta i samarbete med personalen på mellanstadiet. I höstas bytte vi en hel del möbler i gula huset och nu under jullovet gjordes förändringar i grupprum, arbetsrum och mittenrummet i röda huset. Vi fortsätter under 2017 med att se över lärmiljöerna inomhus men har även en plan för att utveckla utemiljön runt plushusen.

Vi kommer att starta med föräldracafe till våren där vi lyfter olika frågor som tillexempel hur våra barn och ungdommar lever sitt liv på nätet och vilka konsekvenser det får för oss som föräldrar. Inbjudan kommer håll utkik
Slutligen vill vi rektorer ge en eloge till all fantastiska personal som varje dag gör sitt allra bästa för våra elever utifrån sina professioner. Lärarna som har så stort engagemang i sin undervisning, planerar och anstränger sig för att det ska bli innehållsrikt och givande. Fritidspedagoger son skapar en meningsfull och rolig verksamhet på alla fritidshemmen för alla barn. Elevassistenter som stöttar och stödjer i alla sammanhang. Förskollärarna som möter våra minsta elever och i sitt lärande Elevhälsan som jobbar med att få alla våra elever att lyckas i skolan. Städpersonalen som håller vår skola fin och fräsch. Vaktmästare som fixar och trixar med det mesta. Personalen i bamba som lagar så god mat, vår administratör som får vardagen att fungera och vår enhetschef som bland annat hjälper till med att vi har så fina lokaler på skolan. Ja tack alla, ni är verkligen fantastiska!
Vi önska alla våra stora och små elever ett riktigt fint, roligt och vilsamt sportlov. Ni är alla välkomna tillbaka måndagen den 20/2 för nya tag fram till påsklovet.

Hälsningar från Pia, Fredrik och Ulrika

asas

Åsaskolan i vinterskrud!

Lämna ett svar