Hej!

Nu är det snart dags för ett efterlängtat påsklov för våra fina elever. Vi har kommit en bra bit in på vårterminen och på skolgården hörs fågelkvitter och lekande barn även om det blåser en och annan kylig vind.

Skolledningens har påbörjat planeringen inför nästa läsår både när det gäller tjänsteplanering, nya klasser och lokaler. Vi kan också berätta att till hösten kommer vi att utveckla verksamheten med ett nytt projekt kopplat till hälsa och inre motivation ”Ett växande tankesätt” . Vi kommer att ha ett nära samarbete med Hjärnberikat som har stor erfarenhet att jobba med skolor sedan tidigare.

Stora och lilla trygghetsgruppen är klara med årets plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån elevers, personal och föräldrarådets utvärderingar om värdegrund på Åsaskolan. Vi kan se att vårt arbete de senaste åren med att skapa en trygg skola har gett fina resultat. Eleverna säger i elevenkäten att de överlag trivs och är trygga på Åsaskolan och att de upplever att det finns vuxna att vända sig till när något är svårt och krångligt. Vill ni läsa mer om utvärderingen av förra årets arbete samt nya handlingar framåt så hittar ni det i planen som finns längst ner i brevet.

När det gäller lokalförbättringar så kommer plushusens tak att tvättas under lovet. Vi kommer också att bygga två stora förråd i idrottshallen. Vi har också sökt pengar för akustikförbättringar i plushusen och väntar på beslut i frågan.

Den 15 maj är det en stäningsdag på Åsaskolan och då har vi fortbildning med all vår personal.

Plan, diskriminerande och kränkande behandling 2018, pdf

Vi i skolledningen önskar er alla en Glad Påsk!

Med vänlig hälsning Elisabeth, Fredrik, Annika och Ulrika

Lämna ett svar