Åk 1 skriver berättande texter

Åk 1 skriver berättande texter

I åk 1 lär vi oss just nu hur man skriver berättande texter. Vi samtalar om berättelsens struktur utifrån ett hinderschema, skriver gemensamt och samtalar om våra högläsningsböcker. Vi undersöker vad en inledning är,  vilka hinder eller problem det finns i våra berättelser? Vilka lösningen finns det på problemen och hur berättelsen avslutas? Når huvudkaraktären målet?

På bilderna kan ni se våra första berättelser som vi skrivit gemensamt och som barnen sedan har fått illustrera genom samarbetsmålning.

Comments are closed.