Åsaskolan bjuder in till föräldrautbildning i tolerans!

Åsaskolan bjuder in till föräldrautbildning i tolerans!

Den 16-17 januari 2017 utbildar Lika Olika® ditt barn som går på Åsaskolan i tolerans – och du asabatsom förälder är inbjuden till en prisbelönt föreläsning som över 15,000 svenskar tagit del av sedan 2015.
De flesta vet att det är viktigt med öppenhet och tolerans till alla slags olikheter, men få vet hur de ska göra för att lyckas. Många har även glömt att olikheter inte bara begränsas till hudfärg och etnicitet, det kan handla om kön, utseende, handikapp, diagnoser, socioekonomiska faktorer och egentligen vad som helst.
Som förälder är du en avgörande del i att bygga ett tolerant samhälle då du varje dag inspirerar och utbildar ditt barn i attityder, fördomar och tolerans – bara genom att vara den du är och säga det du gör. Vilken fantastisk möjlighet!
Vi erbjuder därför alla föräldrar till en föreläsning där du kommer att få möjlighet att utvärdera dig själv och dina fördomar. Du kommer få värdefull insikt i hur du kan bemöta ditt barn med ett öppet förhållningssätt och därmed bidra till ett ännu bättre och tryggare Åsa – för alla.

“Tack för en fantastiskt bra föreläsning! Jag känner mig bättre rustad att vägleda mitt barn – och mig själv.” Conny Lindqvist, trebarnspappa

“Vi som jobbar i skolans värld har en viktig samhällsuppgift vad det gäller att se till att barn får en tolerant arbetsmiljö som möjliggör för varje individ nå sin fulla potential. Att då ges chansen att låta alla såväl elever, personal och vårdnadshavare – utbildas av en så proffsig, engagerad och extremt trovärdig organisation som Lika Olika® är en ynnest.” Camilla Lindkvist, rektor, Procivitas Lund.

Lika Olika® metoden är en toleransmetod kopplad till barnforskare vid Högskolan i Kristanstad. Över 40 skolor, 15 kommuner och flera storbolag ingår i toleransarbetet med Lika Olika® för att stärka Sverige i öppna attityder och inkludering. För mer information om Lika Olika® och mångfaldsexperten och grundaren Mary Juusela: www.likaolikametoden.se

Varmt välkommen.
Personal och skolledning
När: måndag 16 januari 2017 kl. 18.30-ca. 20.00
Plats: A-hallen Åsaskolan

Lämna ett svar