Åsaskolans elevhälsoplan – en stödjande struktur

Åsaskolans elevhälsoplan – en stödjande struktur

Åsaskolan har nyligen blivit klara med sin reviderade elevhälsoplan. Elevhälsoplanen har vi för att en av framgångsfaktorerna i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är att synliggöra det gemensamma uppdraget kring hälsa och lärande.

Åsaskolan bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete som handlar om att utveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger på anpassningar av lärmiljön och att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Elevhälsoarbete genomsyrar hela skolans verksamhet. Elevernas hälsa på samma sätt som deras kunskapsresultat behöver påverka skolans utvecklingsarbete. Då hälsa och lärande förutsätter varandra blir en god elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

Vi välkomnar att ni vårdnadshavare tar en stund och tittar igenom vår plan. Den innehåller många olika delar som är hjälpsamma för oss som jobbar i verksamheten men även mycket intressant att läsa i rollen som förälder

Åsaskolan, Elevhälsoplan, 2017

Lämna ett svar