Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi känner oss stolta att kunna presentera Åsaskolans reviderade plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tanken är att planen ska förebygga och förhindra kränkningar och vara ett levande dokument i vår verksamhet både bland elever, personal och vårdnadshavare. Planen innehåller det mesta av det arbete vi jobbar med för att få ett gott klimat på skolan och en del saker som vi vill utveckla vidare.
Välkomna att ta del av vår plan!

170419 plan mot diskriminering och kränkande behand

Hälsningar Stora Trygghetsgruppen

 

Lämna ett svar