ATT VARA FÖRÄLDER

ATT VARA FÖRÄLDER

INBJUDAN

Under flera år har Kungsbacka kommun erbjudit föräldraskapskurser enligt Cope – metoden. Många föräldrar efterfrågar kunskap och ”verktyg” för att kunna hantera sin roll som förälder. Ny svensk forskning visar att stöd till föräldrar har god effekt, bland annat minskar stressen hos föräldrar, konflikterna i familjen minskar och relationen mellan barn och föräldrar blir bättre.

Den 22 januari startar en kurs för föräldrar till barn 3-11 år i Onsala, Galaxen. Åtta måndagar klockan 18-20. Föräldrakursen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor, Anette Svensson 0300-83 49 03, anette.svensson@kungsbacka.se

Vad är COPE – metoden? En föräldrakurs med pedagogisk inriktning som leds av utbildade Cope instruktörer. Metoden har utarbetats av professor Charles Cunningham i Canada. Syftet med COPE kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap. Varje tillfälle utgår ifrån videoexempel, korta filmsekvenser med olika situationer som kan uppstå i en familj. Efter videofilmen diskuterar ni i mindre grupper olika lösningar som man kan använda sig av.

Varje tillfälle avhandlar en strategi, till exempel: – Uppmärksamma det positiva – Bevara sitt lugn/Bortse från negativt beteende – Planera i förväg – Förbered övergång/Först -sedan – Effektiva uppmaningar Alla föräldrar får chansen att samtala och byta erfarenheter med varandra. För att pröva nya lösningar ges hemuppgift efter varje kurstillfälle.

Välkomna! Anette Svensson Kungsbacka kommun Kultur & Fritid/Folkhälsoenheten 0300 – 83 49 03 E-post: anette.svensson@kungsbacka.se

Lämna ett svar