Bengt Nilsson går i pension

Bengt Nilsson går i pension

Till alla elever, personal och vårdnadshavare på Åsaskolan

Rektor Bengt Nilsson har bestämt sig efter ett långt yrkesliv att sluta sin anställning på Åsaskolan och gå i ålderspension i slutet av april månad.

Rekrytering av ny rektor startar omgående. För att stödja de båda rektorskollegorna, medarbetare och elever på skolan när rekryteringen pågår kommer en tillförordnad rektor utses i samverkan med fackliga organisationerna.
Allt gott till Bengt som ska njuta av ledighet och en något mindre bokad kalender. Information om avtackning kommer vid senare tillfälle.
Hälsningar
Annika Hellström, verksamhetschef

Lämna ett svar