Brev från skolledningen

Brev från skolledningen

Hej!
Hösten är här och mer än halva terminen har gått. Vi känner oss så glada och stolta över våra elever och vår fina skola. Vi har haft en fin termin med mycket lärande och kunskapande på många olika sätt.

Terminen har haft inslag av både lärande, upplevelser och kreativitet. Både med gemensamma aktiviteter över hela skolan och på de olika skolenheterna var för sig.
Vi vill gärna belysa rastskojet. Det har utvecklats ytterligare i år, vi ser en ökning av deltagare och vid utvärderingar är eleverna oerhört positiva. Varje måndag och torsdag har vi rastskoj mellan ca 9:10-9:50. Det är väldigt populärt och många elever som deltar vid varje tillfälle.

I torsdags hade vi Halloweenjakt och det var över 100 elever som deltog. Det är fantastiskt kul och vill man veta mer om vad vi gör på rastskoj så läggs det ut information efter varje tillfälle här på bloggen.

När det gäller elevrådet för år F-3 så träffas de ca 1 gång per månad och diskuterar frågor som eleverna har med sig från sina klassråd. Vi jobbar också med positiva rundan och övar oss på att presentera oss och att prata inför grupp, samt att vara ordförande. På senaste elevrådet fick vi ett upp roligt och kreativt uppdrag, från Annika Hilmersson som vi ska jobba vidare med tills nästa tillfälle. Även elevrådet 4-6 har kommit igång med sina elevrådsmöten och jobbar nu tillsammans med Annika och Maria med frågor kring vår arbetsmiljö. Nästa vecka skall vi på elevrådstid inreda och flytta ut allt rast material till det nya förrådet. Detta hoppas vi leder till fler rastaktiviteter även för denna åldersgrupp.

Som vi berättat tidigare har idrottshallen fått en ansiktslyftning i form av nya duschutrymmen och nu är det dags att byta ut dörrar både ute och inne.
Under V.47-V.49 kommer vi att byta fönster i alla klassrum kring B-hallen.

Högstadiet fick för några veckor sedan ta del av en fantastisk föreläsning som hette Tobaksbarn. En föreläsning som handlar om hur en tobaksindustri suger ut både människor och miljön och att vad det betyder att göra valet att inte använda tobak både ur ett mänskligt och ur ett hälsoperspektiv.

Denna vecka har Åsaskolans personal fått jobba med Åsaskolans nya elevhälsoplan. En plan och ett verktyg som vi känner oss så stolta över att kunna presentera. Det finns många hjälpsamma delar i planen och vi vill varmt rekommendera er att gå in och ta del av vår elevhälsoplan. Ni hittar en länk längst ner på sidan.

Den 6 november är eleverna välkomna tillbaks efter några vilsamma dagars höstledighet och då kör vi några veckor till innan terminen är slut.
F- klassen har sin julavslutning den 20 december på kvällen och år 1- 3 har sin julavslutning den 21 december på förmiddagen. Eleverna i år 4-9 går en förlängd skoldag den 20 december och har sedan jullov, mer exakta tider kommer.

Vi vill påminna om att den 8 januari 2018 är skolan stängd då all personal har fortbildning.

Länk till elevhälsoplanen Åsaskolan, elevhälsoplan, PDF, ny

Med vänliga hälsningar Elisabeth, Fredrik, Annika och Ulrika

Lämna ett svar