Browsed by
Kategori: Från skolledningen

Brev från skolledningen

Brev från skolledningen

Hej!
Hösten är här och mer än halva terminen har gått. Vi känner oss så glada och stolta över våra elever och vår fina skola. Vi har haft en fin termin med mycket lärande och kunskapande på många olika sätt.

Terminen har haft inslag av både lärande, upplevelser och kreativitet. Både med gemensamma aktiviteter över hela skolan och på de olika skolenheterna var för sig.
Vi vill gärna belysa rastskojet. Det har utvecklats ytterligare i år, vi ser en ökning av deltagare och vid utvärderingar är eleverna oerhört positiva. Varje måndag och torsdag har vi rastskoj mellan ca 9:10-9:50. Det är väldigt populärt och många elever som deltar vid varje tillfälle.

I torsdags hade vi Halloweenjakt och det var över 100 elever som deltog. Det är fantastiskt kul och vill man veta mer om vad vi gör på rastskoj så läggs det ut information efter varje tillfälle här på bloggen.

När det gäller elevrådet för år F-3 så träffas de ca 1 gång per månad och diskuterar frågor som eleverna har med sig från sina klassråd. Vi jobbar också med positiva rundan och övar oss på att presentera oss och att prata inför grupp, samt att vara ordförande. På senaste elevrådet fick vi ett upp roligt och kreativt uppdrag, från Annika Hilmersson som vi ska jobba vidare med tills nästa tillfälle. Även elevrådet 4-6 har kommit igång med sina elevrådsmöten och jobbar nu tillsammans med Annika och Maria med frågor kring vår arbetsmiljö. Nästa vecka skall vi på elevrådstid inreda och flytta ut allt rast material till det nya förrådet. Detta hoppas vi leder till fler rastaktiviteter även för denna åldersgrupp.

Som vi berättat tidigare har idrottshallen fått en ansiktslyftning i form av nya duschutrymmen och nu är det dags att byta ut dörrar både ute och inne.
Under V.47-V.49 kommer vi att byta fönster i alla klassrum kring B-hallen.

Högstadiet fick för några veckor sedan ta del av en fantastisk föreläsning som hette Tobaksbarn. En föreläsning som handlar om hur en tobaksindustri suger ut både människor och miljön och att vad det betyder att göra valet att inte använda tobak både ur ett mänskligt och ur ett hälsoperspektiv.

Denna vecka har Åsaskolans personal fått jobba med Åsaskolans nya elevhälsoplan. En plan och ett verktyg som vi känner oss så stolta över att kunna presentera. Det finns många hjälpsamma delar i planen och vi vill varmt rekommendera er att gå in och ta del av vår elevhälsoplan. Ni hittar en länk längst ner på sidan.

Den 6 november är eleverna välkomna tillbaks efter några vilsamma dagars höstledighet och då kör vi några veckor till innan terminen är slut.
F- klassen har sin julavslutning den 20 december på kvällen och år 1- 3 har sin julavslutning den 21 december på förmiddagen. Eleverna i år 4-9 går en förlängd skoldag den 20 december och har sedan jullov, mer exakta tider kommer.

Vi vill påminna om att den 8 januari 2018 är skolan stängd då all personal har fortbildning.

Länk till elevhälsoplanen Åsaskolan, elevhälsoplan, PDF, ny

Med vänliga hälsningar Elisabeth, Fredrik, Annika och Ulrika

Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Hur skapar vi bra förutsättningar för lärande? Komplext! Men hjärnan då- hur funkar den och vilka behov finns? Hur kan vi, som vuxna, ge förutsättningar för lärlust och välmående?

Hjärnkoll är en presentation som skolpsykologen Johanna Nordblom bjudit elever på i åk.6-9.

I denna presentation finns aktuell forskning om hjärnan och lärande. Utgångspunkten är Carol Dwecks forskning om människors motivation och utveckling- Mindset. Mindset handlar om att våra tankar gör skillnad. Ser vi ansträngning som något negativt eller positivt? Kortfattat handlar det om tanken kring om ansträngning bekräftar att jag inte är begåvad eller om den faktiskt bidrar till att jag kan bli begåvad?

Samma infallsvinklar har även alla pedagoger på skolan tagit del av för att skapa inspiration i arbetet med våra elever.

Nu får du möjligheten att ta del av denna presentation som handlar om tankar om hjärnans utveckling, känslor, grundläggande behov, motivation, lärande och koncentration. Vi kommer också att beröra Mindset lite mer och om hur vi vuxna kan prata med och berömma våra barn och elever för att bidra till ett Mindset där ansträngningen är belönande.

Välkommen att ta del av denna presentation!

Plats: Åsaskolan, A-hallen
Tid: Torsdagen, 5/10, 18.00-19.30.
Anmälan: Senast 3/10 till: johanna.nordblom@kungsbacka.se

Våra fantastiska elever i Åk 8 fixar fika, passa på att njuta av en kopp samtidigt som du bidrar till deras klassresa.

Angående trafiksituationen på morgonen

Angående trafiksituationen på morgonen

Hos oss på Åsaskolan är det många elever som har förmånen att bli körda till skolan på morgonen. Det innebär dock att det i samband med skolstart är många barn och bilar i rörelse på parkeringen. Skolledningen vill därför tydliggöra att alla måste respektera de trafikregler som gäller.
Välj helst att stanna på en parkeringsplats och respektera att parkering ej är tillåten på vissa delar av parkeringsplatsen.

Tack för hjälpen,

Rektorerna på Åsaskolan

 

Hej!
Nu är det snart sportlov och det är snö ute, i alla fall i skrivande stund. Det har gått rasande fort sedan jullovet och mycket har hänt.
I början på terminen var Mary Juusela här från Lika/ Olika och jobbade med all personal och alla elever med ett värdegrundsarbete i öppenhet och tolerans till alla slags olikheter. Det var verkligen uppskattat och nu väntar vi med spänning på sammanställningen av den enkät som elever och pedagoger fick genomföra i Lika/ Olikas regi. Enkätens resultat tar vi med oss in i vårt systematiska kvalitetsarbete som under perioden januari till april handlar om normer och värden.
I veckan träffades hela Stora Trygghetsgruppen och gjorde ett digert arbete med att analysera arbetet med den plan mot diskriminering och kränkande behandling som gällt under 2016. Även här har eleverna fått skatta sin upplevelse av sin skola i olika frågor som tillexempel trygghet, uppfattning om olika miljöer på skolan, kränkningar på nätet och så vidare. Utifrån detta resultat, föräldrarådets utvärdering och pedagogers utvärdering skriver vi en ny plan som ska hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med värdegrunden på Åsaskolan.

 
I år 7-9 kommer det att ske en del personalförändringar utifrån föräldraledigheter, studier och val att prova andra utmaningar i livet. Mer om detta kan ni läsa i ett separat brev på Unikum. Tyvärr blev det ingen skidresa i år för åk 9 då skidresan finansieras av de pengar elevcafét har i sitt överskott. Vi har valt att ha väldigt humana priser i cafét för att alla ska ha en möjlighet att köpa sig ett sunt och gott mellanmål. Å andra sidan blir det då lite mindre extra pengar att ha till olika aktiviteter, det är alltid en avvägning vad som ska prioriteras. Nästa läsår kommer cafét att få utökade öppettider utifrån att Carina vår cafévärdinna kommer att jobba mer tid i cafét, ett önskemål som kommit från eleverna.
Våra förskollärare i förskoleklassen är igång med ett kollegialt lärande för att ytterligare förbättra sin matematikundervisning. Vi arbetar utifrån ett sprillans nytt materiel framtaget utifrån vetenskaplig grund och våra nya omformulerade styrdokument för förskoleklassen. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av detta arbete.

För verksamheten i plushusen (åk 4-6) arbetar vi långsiktigt med att utveckla den fysiska lärmiljön. Det är vår enhetschef Annika Hilmersson som i huvudsak ansvarar för detta i samarbete med personalen på mellanstadiet. I höstas bytte vi en hel del möbler i gula huset och nu under jullovet gjordes förändringar i grupprum, arbetsrum och mittenrummet i röda huset. Vi fortsätter under 2017 med att se över lärmiljöerna inomhus men har även en plan för att utveckla utemiljön runt plushusen.

Vi kommer att starta med föräldracafe till våren där vi lyfter olika frågor som tillexempel hur våra barn och ungdommar lever sitt liv på nätet och vilka konsekvenser det får för oss som föräldrar. Inbjudan kommer håll utkik
Slutligen vill vi rektorer ge en eloge till all fantastiska personal som varje dag gör sitt allra bästa för våra elever utifrån sina professioner. Lärarna som har så stort engagemang i sin undervisning, planerar och anstränger sig för att det ska bli innehållsrikt och givande. Fritidspedagoger son skapar en meningsfull och rolig verksamhet på alla fritidshemmen för alla barn. Elevassistenter som stöttar och stödjer i alla sammanhang. Förskollärarna som möter våra minsta elever och i sitt lärande Elevhälsan som jobbar med att få alla våra elever att lyckas i skolan. Städpersonalen som håller vår skola fin och fräsch. Vaktmästare som fixar och trixar med det mesta. Personalen i bamba som lagar så god mat, vår administratör som får vardagen att fungera och vår enhetschef som bland annat hjälper till med att vi har så fina lokaler på skolan. Ja tack alla, ni är verkligen fantastiska!
Vi önska alla våra stora och små elever ett riktigt fint, roligt och vilsamt sportlov. Ni är alla välkomna tillbaka måndagen den 20/2 för nya tag fram till påsklovet.

Hälsningar från Pia, Fredrik och Ulrika

asas

Åsaskolan i vinterskrud!

Ny rektor på Åsaskolan

Ny rektor på Åsaskolan

Ny rektor till Åsaskolan
Rekryteringen av rektor till Åsaskolan åk 3-5 inkl fritidshemmen är avslutad. Vi hälsar rektor Fredrik Andreasson varmt välkommen till tjänsten.
Fredrik jobbar för närvarande som rektor i Falkenbergs kommun och har ledarerfaren från alla årskurser inom grundskolan. Det känns jätteroligt att Fredrik valde Kungsbacka kommun!
Han tillträder 1/8 och bildar ledningsteam med Pia Hjertström, Renate Säfström och Ulrika Jansson.
Ledningsteamet kommer tillsammans med personal och elever fortsätta sitt viktiga arbete för att förverkliga Åsaskolans vision.

Bengt Nilsson går i pension

Bengt Nilsson går i pension

Till alla elever, personal och vårdnadshavare på Åsaskolan

Rektor Bengt Nilsson har bestämt sig efter ett långt yrkesliv att sluta sin anställning på Åsaskolan och gå i ålderspension i slutet av april månad.

Rekrytering av ny rektor startar omgående. För att stödja de båda rektorskollegorna, medarbetare och elever på skolan när rekryteringen pågår kommer en tillförordnad rektor utses i samverkan med fackliga organisationerna.
Allt gott till Bengt som ska njuta av ledighet och en något mindre bokad kalender. Information om avtackning kommer vid senare tillfälle.
Hälsningar
Annika Hellström, verksamhetschef