Browsed by
Kategori: Rastskoj

Rastaktiviteter och utomhuslektioner

Rastaktiviteter och utomhuslektioner

I årskurs 1 har vi valt att låta eleverna välja mellan fyra olika lekar under skoldagens förmiddagsrast. Denna veckan leker vi ”Sista paret ut”, ”Kurragömma”, ”10-kompiskull” och vi hoppar hopprep. Rastaktiviteterna bidrar till större gemenskap mellan klasserna, större trygghet till delaktighet samt till mindre konflikter eftersom varje aktivitet drivs av en lärare.

För att visa barnen att lärande kan ske även i andra miljöer än endast i klassrummet så har vi utomhusmatematik varje fredag. Det innebär att elevernas lektionspass är flyttade utomhus och vi gör allt från att gå igenom dagens schema, till att läsa högt ur högläsningsboken till att räkna matematik. Under de senaste veckorna har vi lärt oss 10-kamraterna, adderat och subtraherat på tallinjen, haft älgmatte och talkamratsbowling. Underbart att få möjlighet till ett lustfyllt och varierat lärande i en härlig utomhusmiljö samtidigt som vi får röra på oss ute i friska luften.

Hälsningar

Klippan och Stranden Åk 1

Den viktiga leken

Den viktiga leken

Här kan du läsa vad  Rädda Barnen berättar om leken och hur viktigt det är att få leka. Att barn får leka och utvecklas är dessutom en rättighet enligt Barnkonventionen.

Leken är en kreativ process som gör att barn utvecklas och lär sig om världen, samspel och känslor. Sofia Bidö som är verksamhetsledare för Rädda Barnens Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer berättar om varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för vår verksamhet.

Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

Barns utvecklas i leken. De utvecklas socialt i samspel med andra och känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor. De utvecklas även intellektuellt då de tolkar världen och gör den begriplig samt motoriskt genom att i leken hoppa, springa och klättra. Barn bearbetar tankar och känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt. 

Det finns mycket att vinna på att leka med barnen. Det finns forskning som visar att relationen med barnen blir bättre och att mängden bråk och konflikter minskar om man spenderar en kort tid med lek och umgänge varje dag.

Vill du läsa mer om leken och Rädda Barnens verksamheten så klicka på länken,

Rädda Barnen och den viktiga leken