Browsed by
Kategori: Skolutveckling

GRIT

GRIT

Grit är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång både i skolan och i yrkeslivet. Grit kan dessutom utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar om att hitta sin passion i livet, ringa in sitt personliga skäl till att fortsätta framåt, aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.
Psykologiprofessor Angela Duckworth delar här med sig av sin  forskning inom området.

En hälsning från Speciallärarna för F-5

En hälsning från Speciallärarna för F-5

Vi ville skriva några rader till er om hur vi arbetar med specialundervisningen på Åsaskolan F-5. Mycket av vårt arbete består av intensivperioder med de elever som behöver en extra skjuts i sin kunskapsutveckling. Det kan vara läs eller skrivintensivträning under 8-5 veckor beroende på ålder och behov. Då arbetar vi med den enskilda eleven eller i mindre grupp i ca 15-20 min, 4-5 dagar i veckan.


I matematiken arbetar vi på samma sätt och där finns det många områden att arbeta med. Det ni kan se på bilderna nedan är arbete med att få full förståelse för likhetstecknet innebörd, vilket har en stor betydelse i matematiken. Som ni kan se på bilderna så får eleverna arbeta med olika material, det är inte bara siffror som ska skrivas för att komma till insikt med hur det ligger till.

Hälsningar
Speciallärarna
Jennie och Annika


Mount Skolutveckling 2014

Mount Skolutveckling 2014

Under måndagen samlades Åsaskolans pedagoger på Varlaskolan tillsammans med pedagoger från SPC. Skolutveckling var ämnet för dagen. Under förmiddagen diskuterades anpassningar och inkludering. Det twittrades under #ms14asaskolan.

Under eftermiddagen lyssnade vi på Fredrik Thornberg, Sandra Svensson och Kristoffer Creutz föreläsningar om ”Bedömning för lärande” och Det formativa pedagogiska ledarskapet”

ms14asaskolan