Ett växande tankesätt

Ett växande tankesätt

Under vårterminen har jag träffat elever i åk 3, 6, 7 och 8 och arbetet med dem om olika tankesätt (mindset), ett växande tankesätt (growth mindset) och ett statiskt tankesätt (fixed mindset). Vi jobbar utefter Carol Dwecks principer.

Ett statiskt tankesätt:  

Intelligens är något statiskt och kan inte påverkas. Du har en önskan att verka smart och har därför tendenser att undvika utmaningar. När du möter svårigheter eller hinder så ger du lätt upp eller går i försvarsställning. Du har svårt att se att en ansträngning gör en skillnad för dig. Du tycker kritik och brister kopplat till dig själv är jobbigt eller så ignorerar du det. Du känner dig hotad av andras framgångar. Till följd av ovanstående kan lärandet avstanna och det blir svårt för dig att uppnå din fulla potential. ​

Ett växande tankesätt: 

Intelligens är något som kan utvecklas och du har en önskan om att lära mer och därför välkomnar du utmaningar. Du har en uthållighet när du möter utmaningar och kan ”stå ut” med att du inte kan det nya ännu. Du ser att en ansträngning är en väg till kunskap. Du klarar av att få konstruktiv kritik och jobba med brister för att fortsätta att utvecklas. Du lär och inspireras av andras framgång. Till följd av ovanstående når du allt högre prestationsnivåer​.

Vi la störst vikt i samtalet vid Ett växande tankesätt. Elever fick bland annat dela med sig om tillfällen då de hade lyckats med något eller kände sig nöjda med något de hade gjort. De fick också berätta vad de hade gjort för att ha lyckats. Den gemensamma nämnaren för lyckandet var att eleverna hade jobbat och lagt ner tid på det de skulle läras sig. Vi påvisade att deras ansträngning gav resultat.

Det blev många givande besök i klasserna och min känsla var att de flesta elever tyckte att diskussionerna var intressanta och viktiga. Arbetet kommer att fortsätta i andra klasser under våren.

Dina positiva tankar, ditt tankesätt tillsammans med hårt arbete och ansträngning leder till lärande och utveckling.

Hälsningar:

Linda Bladh, Förstelärare och projektledare för Ett växande tankesätt

Textruta: Dina positiva tankar, ditt tankesätt tillsammans med hårt arbete och ansträngning leder till lärande och utveckling.
Comments are closed.