Faktatexter i NO

Faktatexter i NO

Eleverna i åk 4 läser texterna tillsammans och diskuterar vilka ord och begrepp som kan vara svåra att förstå.
Grupperna skriver upp begreppen på tavlan och vi samtalar om, förklarar och sammanfattar textens innehåll tillsammans.