Skola24

Skola24

Rapportera frånvaro i Skola24

Anmälan om en elevs frånvaro görs i systemet Skola24. Frånvaroanmälan kan göras via telefon, dator eller en app. Om du ringer behöver du inte någon särskild inloggningsuppgift. För att använda dator eller app behöver du få inloggsuppgifter av skolan.

 

Här kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro samt ta del av ditt barns frånvaro.

Frånvaroanmälan i Skola 24skola24

Lämna ett svar