Unikum

Unikum

Unikum för elever och vårdnadshavare

Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, lärare och vårdnadshavare i förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasium, för att stödja processen kring pedagogisk dokumentation, IUP (individuella utvecklingsplaner) elevdokumentation och omdömen. Verktyget används också vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation.

Logga in på Unikumunikum

Lämna ett svar