Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn

Du som vårdnadshavare  är den som står närmast ditt barn. Det är viktigt att skolan och vårdnadshavaren har en god relation samt samverkar kring barnets utveckling. I broschyren nedan ”Skolan är till för ditt barn” får du vårdnadshavaren en introduktion till hur skolan styrs eller så kan du titta på filmen.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2618

Bedömning och betyg

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Den visar hur dagens system fungerar och vad som skiljer det från tidigare betygssystem och styrdokument.