Förskola & Grundskolas film om skolnärvaro

Förskola & Grundskolas film om skolnärvaro

En film om hur skola och hem kan samarbeta kring skolnärvaro.