Skola 24

Skola 24

Inloggning för förälder/vårdnadshavare i frånvarosystemet Skola24

Åsaskolan ska använda den Internet-baserade webblösningen Skola24 för att registrera elevernas frånvaro.

I Skola24 kan du som vårdnadshavare i nuläget göra fyra saker:
1) Se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvaro¬rapport)
2) Trycka på knappen ”Ta del av visad frånvaro” för att meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro och attestera den.
3) Frånvaroanmäla direkt via Internet.
4) Få e-mail/ sms meddelande vid frånvaro samma dag, gäller anmäld och icke anmäld frånvaro.

Tillgång till det ovan nämnda i Skola24 är kostnadsfritt för dig som föräl¬der.
Du som förälder/vårdnadshavare har alltså möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola24. Det du behöver göra för att kunna få en egen inlogg¬ning är att fylla i ett Skola24-kontrakt med information om dig och ditt barn; namn, personnummer, e-post-adress, mobilnummer och ditt barns namn, person¬nummer och klass. Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som förälder och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i systemet. När ditt Skola24-konto är registrerat får du en e-post med en aktiveringskod. Med hjälp av denna aktiverings¬kod skapar du själv ditt eget konto och väljer då ditt per¬sonliga an¬vändarnamn och lösenord. Sedan kan du börja använda Skola24.

Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera föräl¬dern/vårdnadshavaren.

Du kan endast se ditt eget/dina egna barns frånvarotid och anledning. Observera att du själv ansvarar för att ditt användarnamn, lösenord och aktiveringskod till skola24 inte lämnas ut till obehöriga!
Om elev och vårdnadshavare redan har konto från någon av Kungsbacka kommuns grundskolor, ska man inte ansöka om nytt konto. Befintligt konto förs över från data¬basen. Om man däremot kommer från friskolor eller grundskolor i annan kommun måste man dock ansöka om konto.

 

Med vänlig hälsning från rektorer Maria, Fredrik och Ulrika