Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal

Vi på Åsaskolan har som mål att eleverna ska bli ägare av sitt eget utvecklingssamtal och mer engagerade i sin lärprocess. Att eleven ska skapa en medvetenhet om sina utvecklingsområden och öka motivationen för att förbättra dessa. Att utveckla elevernas förmåga att prata om sig själva och sitt lärande

För att kunna genomföra ett elevlett utvecklingssamtal ska skolan ge möjlighet till eleven  att förbereda sig genom att reflektera och formulera sig kring styrkor och utvecklingsområden i de olika ämnena i skolan innan samtalet med hjälp av verktyget Unikum. Eleven och pedagogen planerar mötet med hjälp av en förbestämd dagordning . Pedagogen och elev tar tillsammans fram förslag till nya mål.

Föräldrarna bjuds in till samtalet och här presenterades nuläget i ämnena samt några av de arbeten som eleven hade valt ut i förväg.

Det är bra om föräldrarna också har förberett sig genom att gå in och titta på Unikum samt skriva in om det är något man vill ta upp på utvecklingssamtalet.

citat12-300x192bild 1