Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Föräldracafé, 2017-10-05, 18.00

Hur skapar vi bra förutsättningar för lärande? Komplext! Men hjärnan då- hur funkar den och vilka behov finns? Hur kan vi, som vuxna, ge förutsättningar för lärlust och välmående?

Hjärnkoll är en presentation som skolpsykologen Johanna Nordblom bjudit elever på i åk.6-9.

I denna presentation finns aktuell forskning om hjärnan och lärande. Utgångspunkten är Carol Dwecks forskning om människors motivation och utveckling- Mindset. Mindset handlar om att våra tankar gör skillnad. Ser vi ansträngning som något negativt eller positivt? Kortfattat handlar det om tanken kring om ansträngning bekräftar att jag inte är begåvad eller om den faktiskt bidrar till att jag kan bli begåvad?

Samma infallsvinklar har även alla pedagoger på skolan tagit del av för att skapa inspiration i arbetet med våra elever.

Nu får du möjligheten att ta del av denna presentation som handlar om tankar om hjärnans utveckling, känslor, grundläggande behov, motivation, lärande och koncentration. Vi kommer också att beröra Mindset lite mer och om hur vi vuxna kan prata med och berömma våra barn och elever för att bidra till ett Mindset där ansträngningen är belönande.

Välkommen att ta del av denna presentation!

Plats: Åsaskolan, A-hallen
Tid: Torsdagen, 5/10, 18.00-19.30.
Anmälan: Senast 3/10 till: johanna.nordblom@kungsbacka.se

Våra fantastiska elever i Åk 8 fixar fika, passa på att njuta av en kopp samtidigt som du bidrar till deras klassresa.

Lämna ett svar