Förberedelser inför NP

Förberedelser inför NP

I årskurs 6 förbereder vi oss för de nationella proven i matematik. Vi arbetar tillsammans med uppgifter från del E i gamla NP. Vi redovisar våra uträkningar på stora papper som vi sedan ska visa upp för våra klasskamrater veckan efter lovet. Vi samarbetar och låter alla komma till tals hur vi tänker.

Comments are closed.