Förskoleklassen – en bro mellan förskolan och skolan!

Förskoleklassen – en bro mellan förskolan och skolan!

I förskoleklassen kan förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Det är ett av syftena med förskoleklassen och det ger förskoleklassen en egen identitet. Här ska två verksamheter, med både likheter och skillnader, mötas och bli en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Man kan säga att förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Förskoleklassens läroplan

Lämna ett svar