INBJUDAN TILL DIALOGMÖTE

INBJUDAN TILL DIALOGMÖTE

Till ordförande eller representant för föräldraföreningar, brukarråd i förskolor/grundskolor

Inbjudan till dialogmöte med arbetsutskottet för nämnden Förskola & Grundskola ;

Onsdagen den 11 oktober 2017 klockan 18.30 – 20.30 i Fullmäktigesalen, Stadshuset. 
Vi har nöjet att inbjuda föräldraföreträdare till möte med nämndens arbetsutskott, som består av fem förtroendevalda från Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Huvudpunkter vid detta möte blir ett samtal kring hur inflytande och dialog kan göra mellan föräldrar och verksamheter kan ske. Samt att höra hur detta hålls ute i de förskolor och skolor som mötets deltagare har erfarenhet från.

Vidare kommer nämnden att redovisa läget kring planerade skolbyggnationer i kommunen och tankar kring budget för 2018.

Som representant för föräldraförening eller brukarråd är du välkommen att komma in med frågor, som vi kan ta upp vid kommande möten. Det går bra att skicka in frågor via samma mailadress till vilken du anmäler dig till mötet.

 Anmäl ditt deltagande till mötet senast den 6 oktober 2017 till

forskola.grundskola@kungsbacka.se

 Välkommen!

 Anders Ekström,

ordförande nämnden för Förskola & Grundskola


 

Lämna ett svar