Inre arbete

Inre arbete

En pedagogs vardag består till stor del av undervisning och möten med elever. På våra studiedagar arbetar vi med vårt inre arbete. Det kan handla om att samtala om hur vi förebygger diskriminering och kränkande behandling, att utvärdera undervisningen, planera ämnesövergripande och mycket mer.

Här kan du se vad som händer i skolans inre arbete.

skola