God Lärmiljö

God Lärmiljö

GOD LÄRMILJÖ PÅ ÅSASKOLAN

Åsaskolan arbetar för att skapa en god lärmiljö. Alla pedagoger använder sig av nedanstående aktiviteter för att skapa strukturer för våra elever i undervisningen.
• TYDLIG START
– Välkomna vid dörren
– Se till att eleverna är vid sin bestämda plats
– Återkoppla till ordningsregler vid behov
– Ta närvaro

• UPPSTART OCH GENOMFÖRANDE AV ARBETSPASS MED KLAR OCH TYDLIG STRUKTUR
(muntligt och skriftligt på tavlan)
– Återkoppla till tidigare arbetspass
– Vilket lärande ska ske och vad ska göras under arbetspasset

• SAMMANFATTA ARBETSPASSETS INNEHÅLL
– Summera vilket lärande som skett under arbetspasset
– Positiv återkoppling från läraren vad som fungerat bra under arbetspasset
– Se till att eleverna ställt iordning bänkarna och att det ser snyggt och städat ut i lokalen

Att starta en lektion

åsabåt