Kollegialt lärande på Åsaskolan

Kollegialt lärande på Åsaskolan

Nu har läslyftet startat på Åsaskolan. Läslyftet är ett kollegialt lärande som kommer att pågå under två års tid. Läslyftet syftar till att fördjupa kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, ge möjlighet till att få samtala med sina kollegor om forskning och undervisning samt att få pröva nya arbetssätt i praktiken tillsammans med eleverna. Läslyftet är en bred statlig undervisningssatsning med fokus på att utveckla lärandet kopplat till läsning och skrivning.

Vill du veta mer om läslyftet så kan du klicka på länken,

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet

 

Lämna ett svar