Kost och hälsa i åk 3

Kost och hälsa i åk 3

Vi i år tre har startat upp ett tema med kost och hälsa. Vi arbetar med goda matvanor och pulshöjande aktiviteter. Eleverna har fått göra en egen matcirkel, skapat sin egna restaurang och meny där eleverna ska kunna se att det blir en varierande kost. Vi fokuserar mycket på rörelse och det gör vi både i klassrummet och på rasterna. Det gör vi i form av “Röris” som är färdiga videor på rörelsaktiviter. Även “Just Dance” är populärt.
Vi lär oss vikten av god kondition för hälsans skull, för att man ska orka och prestera. På rasterna är det full fart på rampen, fotbollsplanen och klätterställningen och vi har ett stort gäng hästar galopperandes på skolgården.

Comments are closed.