Läslyftet

Läslyftet

Nästa läsår 17/18 påbörjar Åsaskolan en kompetensutbildning i läslyftets regi. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Lärarna kommer att få fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, samtala med kollegor om forskning och undervisning och pröva nya arbetssätt i praktiken.