Läslyftet

Läslyftet

Under vårterminen fortsätter Åsaskolan sin kompetensutbildning i läslyftets regi. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Lärarna får fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, samtala med kollegor om forskning och undervisning, samt pröva nya arbetssätt i praktiken.