Mount Skolutveckling 2014

Mount Skolutveckling 2014

Under måndagen samlades Åsaskolans pedagoger på Varlaskolan tillsammans med pedagoger från SPC. Skolutveckling var ämnet för dagen. Under förmiddagen diskuterades anpassningar och inkludering. Det twittrades under #ms14asaskolan.

Under eftermiddagen lyssnade vi på Fredrik Thornberg, Sandra Svensson och Kristoffer Creutz föreläsningar om ”Bedömning för lärande” och Det formativa pedagogiska ledarskapet”

ms14asaskolan

 

Lämna ett svar