Nya ordningsregler på Åsaskolan

Nya ordningsregler på Åsaskolan

Nu kan vi äntligen presentera våra reviderade ordningsregler. Ett arbete som pågick i våras där eleverna tillsammans med personalen tog fram förslag och önskemål om regler för respektive skolenhet på Åsaskolan. Varje skolenhet ska ha sina egna regler enligt skollagen. Reglerna ser ni här nedan och de kommer att uppsatta på de flesta platserna i vår skola. Första veckan jobbade många av klasserna på skolan med våra ordningsregler på olika sätt utifrån att vi önskar att de ska bli en del av vår vardag.

Här kan ni läsa mer om vad Skolverket säger om ordningsregler, trygghet och studiero.

Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god. Ibland är inte det tillräckligt – då kan skolan behöva vidta någon av de disciplinära åtgärder som finns i skollagen. Rektorn har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler på skolan som exempelvis kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid.

En förutsättning för en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, till exempel genom att medverka i utarbetandet av ordningsregler. Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.

Skolverket 2017

Lämna ett svar