Praktiskt med positionssystemet

Praktiskt med positionssystemet

Idag jobbade sexorna praktiskt med positionssystemet och stora tal.
Eleverna tränade på att uttala talen de byggde. De klurade även på hur siffrans värde ändras om man lägger till eller tar bort en eller flera siffror.

Comments are closed.