Rastaktiviteter och utomhuslektioner

Rastaktiviteter och utomhuslektioner

I årskurs 1 har vi valt att låta eleverna välja mellan fyra olika lekar under skoldagens förmiddagsrast. Denna veckan leker vi ”Sista paret ut”, ”Kurragömma”, ”10-kompiskull” och vi hoppar hopprep. Rastaktiviteterna bidrar till större gemenskap mellan klasserna, större trygghet till delaktighet samt till mindre konflikter eftersom varje aktivitet drivs av en lärare.

För att visa barnen att lärande kan ske även i andra miljöer än endast i klassrummet så har vi utomhusmatematik varje fredag. Det innebär att elevernas lektionspass är flyttade utomhus och vi gör allt från att gå igenom dagens schema, till att läsa högt ur högläsningsboken till att räkna matematik. Under de senaste veckorna har vi lärt oss 10-kamraterna, adderat och subtraherat på tallinjen, haft älgmatte och talkamratsbowling. Underbart att få möjlighet till ett lustfyllt och varierat lärande i en härlig utomhusmiljö samtidigt som vi får röra på oss ute i friska luften.

Hälsningar

Klippan och Stranden Åk 1

Comments are closed.