Styrdokument

Styrdokument

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplanen för förskola och grundskola

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2

Lämna ett svar