The power of believing that you can improve 

The power of believing that you can improve 

Klicka på länken och lyssna på professor Carol Dwecks forskning om mindset – som en del i motivationspusslet. Samma film som vi tittade på under föräkdracafét

 https://m.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU

Lämna ett svar