Utveckla undervisningen

Utveckla undervisningen

I åk4 fokuserar vi nu lite extra på att utveckla matematikundervisningen. Fram tom mars kommer Åsa Öhrnell, som är matematikutvecklare i kommunen att vara med på tisdagarnas matematiklektioner. Vi ska prova att arbeta enligt ett koncept som kallas ”Singapore Math”. Vi arbetar med att visualisera sambandet mellan multiplikation och division. Vi har introducerat begreppet ”talfamiljer”.

Comments are closed.