Vi har utvecklat vår vision!

Vi har utvecklat vår vision!

Under läsåret 16/17 har vi vidareutvecklat vår vision på Åsaskolan. Nedan ser ni det nya stycket i vår vision som handlar om undervisning och lärande. Vill ni läsa hela visionen så klicka på fliken Åsaskolans vision.

Inspirerande undervisning och lärande på Åsaskolan
I undervisningen på Åsaskolan möter vi eleverna där de befinner sig i sitt lärande. Eleverna får arbeta både praktiskt, teoretiskt, enskilt och i grupp. Undervisningen är varierande, inspirerande, lustfylld och individualiserad. Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den har flera infallsvinklar och inlärningssätt. Eleverna har möjlighet att visa vad de kan på olika sätt.

Klimatet i skolan och på fritidshemmet är lugnt, tryggt, tillåtande och inlyssnande. Alla vågar uttrycka sig och lyssnar på varandra. Pedagogerna planerar undervisningen så att arbetet har en tydlig struktur.
Alla får stimulans att utvecklas vidare och möts med tydliga positiva förväntningar utifrån sina förutsättningar.

Hälsningar all personal på Åsaskolan

Lämna ett svar