Elevrådet

Elevrådet

Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som finns på skolan och för de andra elevernas röst.

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.
  • Informera sina klasskamrater vad som händer på elevrådet och vilka beslut som fattas och vad som är på gång på skolan.
  • Hjälpa till och driva projekt som eleverna vill att skolan ska ha tillexempel ”jag har kommit fel dagen”

Elevrådsmöten hålls en gång i månaden.

Anki

 

 

 

 

 

Det är viktigt att  barn och unga har inflytande på sin skola. Eleverna är de som bäst vet hur det är att gå i skolan idag och ska därför alltid få tycka till. Elevrådet är en plats för elevernas röst och alla på skolan ska känna sig välkomna. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan.I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 §  står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning. När elever får vara med och tycka till och på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära.

På en skola där de vuxna är uppmuntrande till att eleverna engagerar sig och vill ha inflytande är det lättare för elevrådet att lyckas. Ett starkt elevråd är en del i en stark skola.

elevdemokrati

Lämna ett svar