Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen

Information från Stora Trygghetsgruppen

På Åsaskolan arbetar vi efter våra kärnvärderingar:
På Åsaskolan tror vi på DIG och DIN förmåga.
Goda relationer med ömsesidig respekt.
Acceptans för varandras olikheter,

Om du som elev känner dig illa behandlad (kränkt) av en annan elev kan du vända dig till någon av dessa personer:
Din mentor
– En annan pedagog på skolan
– Någon person i Stora Trygghetsgruppen
– Barn-och elevhälsoteam (kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog, speciallärare).
– Din rektor

Om du som elev känner dig illa behandlad (kränkt) av din mentor eller en annan vuxen på skolan kan du vända dig till din rektor. Du kan också lägga en lapp i Trygghetsgruppens brevlåda som finns utanför expeditionen.

Vi som ingår i Stora Trygghetsgruppen:

Ulrika Jansson rektor 6-9, Fredrik Andreasson rektor 3-5, Maria Franzén rektor F-3, Lone Sjöqvist kurator, Christian Palmdahl fritidspedagog F-3, Linda Bladh lärare år 4-6, Marie Lindengren lärare år 7-9, Anna Paepke värdegrundspedagog, Carina Sandström cafévärdinna

 

 

Lämna ett svar